۷۰ درصد تولید سیمان کشور با سوخت مازوت پیش می‌رود!

۷۰ درصد تولید سیمان کشور با سوخت مازوت پیش می‌رود!

به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مصرف گاز کارخانه‌های سیمان کشور در زمستان به 6 میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته در حالی که مصرف آنها به طور معمول روزانه 27 میلیون مترمکعب است. به گفته او 70 درصد تولید سیمان کشور اکنون با سوخت مازوت پیش می‌رود.
ترانزیت برق برای نیروگاه‌های خودتامین صنایع رایگان محاسبه می‌شود

ترانزیت برق برای نیروگاه‌های خودتامین صنایع رایگان محاسبه می‌شود

وزیر نیرو با بیان اینکه بر اساس ماده چهار قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، ترانزیت برق برای نیروگاه‌های خودتامین صنایع رایگان محاسبه می‌شود، گفت: تابستان امسال با همکاری دوجانبه وزارت نیرو و صنعت سیمان شاهد رشد ۱۱ درصدی تولید سیمان و حداکثر شدن ظرفیت کلینکر کارخانجات سیمان شدیم.