بومی‌سازی کاتالیست واحد RCD برای نخستین بار در کشور

بومی‌سازی کاتالیست واحد RCD برای نخستین بار در کشور

معاون پردیس پایین‌دستی پژوهشگاه صنعت نفت اظهار کرد: کاتالیست واحد RCD با همکاری شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند و بر پایه دانش فنی ارائه‌شده از سوی متخصصان و به پشتوانه تجربه‌های پیشین موجود در پژوهشکده صنعت نفت برای نخستین بار در کشور ساخته شد.