پیش بینی نفتی آژانس انرژی، پایین از اوپک است

پیش بینی نفتی آژانس انرژی، پایین از اوپک است

اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی که کشورهای صنعتی را نمایندگی می‌کنند، در سال‌های اخیر بر سر مسائلی مانند چشم‌انداز بلندمدت تقاضای جهانی نفت و نیاز به سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت‌های تازه تولید و عرضه نفت با هم اختلاف دیدگاه دارند.