لزوم استقرار نظام مدیریت ایمنی در پتروشیمی ها

لزوم استقرار نظام مدیریت ایمنی در پتروشیمی ها

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست و پدافند غیرعامل (HSE) شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: امسال ۴۵ درصد شرکت‌های پتروشیمی نظام مدیریت ایمنی فرایند را استقرار بخشیده‌اند یا در حال انجام این کار هستند.