افزایش چشمگیر ضریب پوشش گاز در پلدختر

افزایش چشمگیر ضریب پوشش گاز در پلدختر

به گفته نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر میانگین توسعه گاز در پلدختر به ۸۵ درصد رسیده و آخرین پروژه مربوط به دهستان میانکوه شرقی است.