پروژه گازی ایران و روسیه

پروژه گازی ایران و روسیه

سفیر ایران در روسیه گفت: در حوزه گاز همکاری‌های ایران و روسیه طرح‌ریزی شده است که به نظر من می‌تواند به نتیجه برسد.