پیشرفت ۱۰۰ درصدی پروژه راکد پتروشیمی نخل آسماری

پیشرفت ۱۰۰ درصدی پروژه راکد پتروشیمی نخل آسماری

رئیس هیئت‌ رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: در چارچوب برنامه خلق منابع پایدار برای صندوق‌ها، پروژه راکد پتروشیمی نخل آسماری از پیشرفت ۱۰ درصدی بیست سال گذشته، اکنون و طی ۲۹ ماه به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسیده است.