برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ انرژی سپهر

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ انرژی سپهر

مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ انرژی سپهر شنبه 18 آذرماه 1402 به ریاست علیرضا فتحی نیا و دبیری علی یاری مدیرعامل این هلدینگ و با حضور فرهاد جهانگیری، محمد زین العابدین و مهدی فتاحی اعضای هیئت مدیره برگزار شد.