اثربخشی حوزه اچ‌اس‌ئی چگونه حاصل می‌شود؟

اثربخشی حوزه اچ‌اس‌ئی چگونه حاصل می‌شود؟

مدیرکل بهداشت ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل وزارت نفت گفت: مهمترین شیوه اثر بخشی و کارآمدی حوزه اچ‌اس‌ئی، سیر، تحول‌ و تغییر نگاه از فرآیند وظیفه‌محور ‌به سمت راهبردمحور است.