آیا پیش‌بینی آیت‌الله خامنه‌ای درباره‌ی پایان نفت آمریکا اشتباه بود؟

آیا پیش‌بینی آیت‌الله خامنه‌ای درباره‌ی پایان نفت آمریکا اشتباه بود؟

انقلاب نفتی و در واقع هیدرولیک فرکچر باعث شد امریکا از وارد کننده‌ای وابسته به تولیدکننده‌ای مطمئن تبدیل شود. تفکرات ضد توسعه در بدنه صنعت نفت ایران مخالف استفاده از تکنولوژی است که آینده نفتی آمریکا را متحول کرد.