با انواع نفت خام آشنا شوید

با انواع نفت خام آشنا شوید

کیفیت نفت‌های خام متغیر بوده و بر اساس وزن مخصوص و گرانروی، آنها را به نفت‌خام سبک، متوسط، سنگین و نفت‌خام خیلی سنگین تقسیم‌بندی می‌کنند.