کاهش مجدد واردات نفت هند از روسیه

کاهش مجدد واردات نفت هند از روسیه

واردات نفت روسیه از هند در ژوییه، برای دومین ماه کاهش یافت و انتظار می‌رود با آغاز کاهش صادرات مسکو در ماه اوت، بیش از این کاهش پیدا کند.