هاب گازی ترکیه، آرزوی تبدیل شدن به مرکز تجارت گاز منطقه‌ای

هاب گازی ترکیه، آرزوی تبدیل شدن به مرکز تجارت گاز منطقه‌ای

رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که ایده ایجاد یک هاب گازی در ترکیه، همچنان روی میز است و اگر این هاب تشکیل شود، یک تاسیسات فیزیکی برای ذخیره سازی حجم زیادی از گاز روسیه نخواهد بود بلکه یک پلتفرم معاملات الکترونیک خواهد بود.