ثبات صادرات نفت ایران به چین

ثبات صادرات نفت ایران به چین

پالایشگاه‌های نفت چین مطمئن هستند که صادرات نفت ایران ادامه پیدا خواهد کرد و تحت تاثیر تحولات اخیر خاورمیانه قرار نمی‌گیرد.