کارگروه ویژه ایران و عراق برای توسعه همکاری در حوزه انرژی تشکیل می‌شود

کارگروه ویژه ایران و عراق برای توسعه همکاری در حوزه انرژی تشکیل می‌شود

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با اشاره به تشکیل نشست پیمانکاران فعال در حوزه نفت و گاز با وزیر نفت عراق به درخواست طرف عراقی گفت: پیشنهاد تشکیل کارگروهی ویژه متشکل از نمایندگان پیمانکاران سازندگان و تأمین کنندگان کالا و تجهیزات تخصصی انجمن‌های صنفی مربوطه و متولیان ذی‌ربط در وزارت نفت دو طرف ایرانی و عراقی داده شد.