کاهش واردات گاز روسی و تمدید قرارداد ایران

کاهش واردات گاز روسی و تمدید قرارداد ایران

ترکیه به عنوان یکی از واردکنندگان اصلی گاز در جهان، راهبرد تنوع بخشی به منابع وارداتی را در پیش گرفته است. در این راستا، آنکارا در کنار واردات گاز از روسیه به دنبال خرید از ترکمنستان و تمدید قرارداد گازی با ایران است.
پرونده سوآپ گاز ترکمنستان بسته شد

پرونده سوآپ گاز ترکمنستان بسته شد

با عدم توافق آذربایجان با ترکمنستان بر سر قیمت گاز، پرونده سوآپ گاز ترکمنستان بعد از دو ماه توقف، بسته شد تا مذاکرات دوجانبه‌ای بین ایران و ترکمنستان برای واردات گاز آغاز شود.