ایران به قطب برقی منطقه تبدیل می‌شود؟

ایران به قطب برقی منطقه تبدیل می‌شود؟

ایران به لحاظ جغرافیایی در منطقه استراتژیکی قرار دارد و روز به روز بر تعاملات برقی خود می‌افزاید و این می‌تواند سرآغازی برای تبدیل ایران به قطب برقی منطقه باشد.