رکورد در تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر در شرکت پالایش نفت تهران

رکورد در تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر در شرکت پالایش نفت تهران

درحالی که زمان انجام تعميرات اساسي واحدهای تقطیر، گاز مایع، مراکس و برش روغن منطقه الف شمالي شركت پالايش نفت تهران مطابق يك برنامه فشرده بين 21 الي 24 روز برنامه ريزي شده بودند، اين واحدها با تلاش و کوشش شبانه روزی کلیه ادارات و واحدهاي مرتبط و با وجود 2 روز شرايط نا مساعد جوي، با ثبت ركورد 18 روزه براي واحد تقطير در اتمسفر، در مدار توليد قرار گرفتند.