رقابت تهران و آنکارا برای هاب گازی

رقابت تهران و آنکارا برای هاب گازی

رقابت سختی بین ایران و ترکیه برای هاب گازی منطقه وجود دارد که در این میان، روسیه نقش مهمی را بازی خواهد کرد. البته نباید از رابطه عمیق ترکیه با قطر و ترکمنستان غافل شد که می‌تواند امتیاز بزرگ برای ترک‌ها باشد.