تامین نیازهای نفتی جهان در نیم‌کره غربی

تامین نیازهای نفتی جهان در نیم‌کره غربی

تولیدکنندگان نفت در نیم‌کره غربی، تمام بار افزایش مصرف جهانی نفت در دهه گذشته را به دوش کشیدند و روند قبلی را که به سمت متمرکز شدن تولید در نیمکره شرقی می رفت، معکوس کرده اند.