تفاهم‌نامه هسته‌ای وزارت نفت

تفاهم‌نامه هسته‌ای وزارت نفت

تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران با هدف تحقق بخشیدن به اهداف مشترک و توسعه همکاری‌ها در رفع نیازها و ارتقای توانمندی‌‌های فناورانه کشور امضا شد.