متانول الکتریکی، سازگار با محیط زیست

متانول الکتریکی، سازگار با محیط زیست

گسترش تولید سوخت زیستی در اتحادیه اروپا، قیمت غلات غذایی، دانه های روغنی و روغن های گیاهی را افزایش داده است. تقریباً تمام بیودیزل از روغن نباتی تصفیه شده و بیواتانول از ذرت تهیه می شود. اگر سوخت های زیستی از مواد اولیه ای تولید شوند که برای غذا استفاده می شود، سوخت های زیستی مستقیماً منابع غذایی بالقوه را کاهش می دهند.
احداث‌ ۲۰۰ مگاوات نیروگاه زیست توده

احداث‌ ۲۰۰ مگاوات نیروگاه زیست توده

مدیرکل دفتر توسعه نیروگاه‌های زیست توده ساتبا گفت:‌ مطابق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، امکان احداث ۲۰۰ مگاوات نیروگاه زیست توده با تعرفه خرید ارزی و ریالی فراهم می‌شود که این ظرفیت قرار است در تابلوی برق سبز بورس انرژی به فروش برسد.