افزایش ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی به میزان ۸۲۶۰ مگاوات

افزایش ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی به میزان ۸۲۶۰ مگاوات

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون در راستای کمک به کاهش ناترازی، اشتغال‌زایی و ایجاد برق پایدار در شبکه سراسری هشت هزار و ۲۶۰ مگاوات افزایش یافته است.