افزایش تولید انرژی از طلای کثیف

افزایش تولید انرژی از طلای کثیف

در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های زیست توده در کشور، ۱۳.۸ مگاوات اعلام شده که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، بهره‌برداری از ظرفیتی معادل ۲۲.۳ مگاوات به زودی انجام خواهد شد.