تبدیل ایران به توتال منطقه با بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی

تبدیل ایران به توتال منطقه با بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بهره‌برداری پیش از موعد از فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: مسیری که در بهره‌برداری از فاز ۱۱ پیمودیم ما را به توتال منطقه تبدیل می‌کند؛ بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی به معطلی ۲۲ساله پیمانکار خارجی پایان داد.