گزارشات ادعا شده درباره سوء عملکرد مسعود اسفندیار در نفت پاسارگاد جعلی از آب در آمد!

گزارشات ادعا شده درباره سوء عملکرد مسعود اسفندیار در نفت پاسارگاد جعلی از آب در آمد!

در پی انتشار خبری درباره مدیریت پر حاشیه نفت پاسارگاد، رسانه انرژی پرس که همواره تلاش کرده به عنوان رسانه ای مسوول در بیان حقیقت باشد در راستای این مهم نیز بررسی های جدی بعمل آورده که در ادامه به آن اشاره شده است.