همسویی انرژی مسکو و تهران

همسویی انرژی مسکو و تهران

با افزایش اهمیت منابع نفت و گاز دریای خزر برای امنیت انرژی اروپا، کشورهای قزاقستان و آذربایجان به دنبال تقویت روابط با کشورها و شرکت‌های غربی هستند که برخلاف منافع روسیه و احتمالا ایران است. از همین روی، تهران و مسکو در راستای تقویت جایگاه خود در این حوزه به دنبال مشارکت سطح بالا در بخش انرژی هستند.
تقاضا برای سوخت های فسیلی کاهش می یابد

تقاضا برای سوخت های فسیلی کاهش می یابد

اوپک پیش‌بینی‌های میان مدت و بلندمدت تقاضای جهان برای نفت در دورنمای سالانه را بازبینی صعودی کرد و هشدار داد ۱۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای تامین تقاضا، ضروری است.