کسب دانش فنی تولید شیل‌های نفتی در ایران

کسب دانش فنی تولید شیل‌های نفتی در ایران

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران دانش فنی و فناوری اکتشاف نفت‌های نامتعارف (شیل‌های نفتی) را با اجرای پایلوت آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی تولید نفت شیل برای نخستین‌ بار در ایران کسب کرد.