طلای سیاه ارزان‌تر می‌شود

طلای سیاه ارزان‌تر می‌شود

بانک آمریکایی مورگان استنلی پیش‌بینی خود از قیمت نفت خود را پایین‌تر برد و پیش‌بینی کرد بازار نفت در نیمه اول سال ۲۰۲۴ مازاد عرضه پیدا خواهد کرد.