افزایش چشمگیر قیمت بنزین در مناطق مختلف جهان

افزایش چشمگیر قیمت بنزین در مناطق مختلف جهان

قیمت بنزین در ماه آگوست در مناطق اصلی جهان افزایش یافت و در خلیج آمریکا شمال غرب اروپا و سنگاپور به بالاترین حد خود در ۱۴ ماه گذشته رسید که دلیل آن کاهش عرضه به دلیل تعمیرات پالایشگاهی برنامه ریزی شده و یا ناخواسته بوده است.