ماجرای فاز ۱۱ پارس جنوبی به کجا رسید؟

ماجرای فاز ۱۱ پارس جنوبی به کجا رسید؟

قفل توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۲۰ سال در گیرودار قراردادهای گوناگون بسته مانده بود، سرانجام در عمر دو ساله دولت سیزدهم باز شد و بزودی با حضور رییس‌جمهور افتتاح می‌شود تا تولید گاز از آخرین فاز میدان مشترک پارس جنوبی آغاز شود.