بستر فنی تجارت و تبادل برق میان ایران و ترکیه فراهم شد

بستر فنی تجارت و تبادل برق میان ایران و ترکیه فراهم شد

سرپرست شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اعلام اینکه بستر فنی تجارت و تبادل برق میان ایران و ترکیه با استفاده از فناوری‌های روز آماده شده است، گفت: با ایجاد تجارت برق میان دو کشور، امکان صادرات برق به اروپا فراهم خواهد شد.