هشت قرارداد تولید بار اول به ارزش ۵ هزار میلیارد ریال در مناطق نفت‌خیز جنوب اجرایی شد

هشت قرارداد تولید بار اول به ارزش ۵ هزار میلیارد ریال در مناطق نفت‌خیز جنوب اجرایی شد

رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با بیان اینکه تاکنون ۸ قرارداد تولید بار اول به ارزش ۵ هزار میلیارد ریال به مرحله اجرا رسیده است، گفت: در افق دو ساله ارزش جذب فناوری‌های جدید نیز بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.