همسویی انرژی مسکو و تهران

همسویی انرژی مسکو و تهران

با افزایش اهمیت منابع نفت و گاز دریای خزر برای امنیت انرژی اروپا، کشورهای قزاقستان و آذربایجان به دنبال تقویت روابط با کشورها و شرکت‌های غربی هستند که برخلاف منافع روسیه و احتمالا ایران است. از همین روی، تهران و مسکو در راستای تقویت جایگاه خود در این حوزه به دنبال مشارکت سطح بالا در بخش انرژی هستند.
هیچ، سهم ایران از رقابت‌های نفتی در خاورمیانه/ غول‌های انرژی جهان در کشورهای عربی سرمایه‌گذاری می‌کنند

هیچ، سهم ایران از رقابت‌های نفتی در خاورمیانه/ غول‌های انرژی جهان در کشورهای عربی سرمایه‌گذاری می‌کنند

در روزهایی که غول‌های انرژی جهان با کشورهای همسایه قراردادهای توسعه صنعت نفت و گاز امضا می‌کنند، ایران باوجود داشتن منابع عظیم نفت و گاز به دلیل تحریم‌ها و FATF از نبود سرمایه‌گذاری خارجی رنج می‌برد.