قیمت نفت رو به کاهش است

قیمت نفت رو به کاهش است

قیمت نفت روز جمعه ثابت بود اما تحت تاثیر سودگیری معامله‌گران و دورنمای افزایش بیشتر نرخ‌های بهره آمریکا، کاهش هفتگی به ثبت رساند.