مقایسه مصرف گاز ایران و کشورهای همسایه

مقایسه مصرف گاز ایران و کشورهای همسایه

گاز سهم بالایی در سبد انرژی کشورها دارد اما در ایران نقش اصلی را ایفا می‌کند و در بسیاری از کشورها گاز سهم اندکی در سبد انرژی دارد و این مسئله به‌دلیل تنوع انرژی است.