روزانه چقدر گاز سی ان جی در کشور مصرف می شود؟

روزانه چقدر گاز سی ان جی در کشور مصرف می شود؟

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی CNG گفت: به طور میانگین حدود ۲۰ میلیون متر مکعب فروش روزانه سی ان جی است که در مقاطعی تا حدود ۲۴ میلون متر مکعب هم پیش می‌رود که معادل ۲۰ میلیون لیتر بنزین است.