مدیریت بحران آبی در بخش کشاورزی

مدیریت بحران آبی در بخش کشاورزی

به گفته سخنگوی صنعت آب، ‎تداوم خشکسالی‌های اخیر و به ویژه تاثیر آن در استان مازندران با بیش از ۲۲۷ هزار هکتار از اراضی مستعد کشت برنج موجب شد که ضرورت اقدامات اساسی برای مقابله با خشکسالی از ابتدای سال زراعی قوت گرفته و در همین راستا اهمیت برنامه‌ریزی دقیق مدیریت منابع و مصارف آب نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفت.