درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال/ سرمایه‌گذاری برای نظام سلامت کشور

درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال/ سرمایه‌گذاری برای نظام سلامت کشور

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه اگرچه کشور با مشکلات اقتصادی و تحریم‌های متعدد روبرو است اما در مسیر ارائه خدمات درمانی رایگان به کودکان کمتر از هفت سال گام برداشتیم، گفت: هرچند درمان رایگان کودکان کمتر از هفت سال هزینه‌بر است اما یک سرمایه‌گذاری برای نظام سلامت کشور به حساب می‌آید.