جعفر هاشمی مدیرعامل نفت و گاز پارسیان شد

جعفر هاشمی مدیرعامل نفت و گاز پارسیان شد

مهدی عبوری مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر در حکمی؛ جعفر هاشمی را به‌عنوان‌ عضو هیات مدیره و با تایید هیات مدیره به‌عنوان‌ مدیرعامل گروه نفت و گاز پارسیان منصوب کرد .