نخستین خط تولید پتروشیمی پادجم تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد

نخستین خط تولید پتروشیمی پادجم تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد

مدیرعامل پادجم گفت: تمام مسیرهای حقوقی که طی کردیم برای این بوده که پروژه به بهره‌برداری برسد.  امیدواریم خط نخست که ۵ هزار است در بهمن ماه راه‌اندازی شود. بزرگترین چالش تامین کالاست که در اختیار پیمانکار بوده، توافقاتی انجام شده که در مسیر تحویل و نصب و راه‌اندازی  هستیم.