ردپای خودروهای فرسوده در ناترازی بنزین

ردپای خودروهای فرسوده در ناترازی بنزین

یک کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه مصرف سوخت خودروهای تولیدی در کشور دو برابر استاندارد جهانی و یکی از علت‌های ناترای بنزین است، گفت: با اجرای برخی سیاست‌ها و تولید استاندارد خودرو، ایران می‌تواند دوباره، صادرکننده‌ بنزین شود.