توقف ناوگان کشتیرانی کشور صحت ندارد

توقف ناوگان کشتیرانی کشور صحت ندارد

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در بنادری با محدودیت‌هایی مواجه هستیم اما درباره کشتی صحبت نکردم و تاکید دارم که محموله‌های صاحب بار را به تمام مقاصد می‌رسانیم.