بازی انرژی در خاورمیانه تغییر می‌کند

بازی انرژی در خاورمیانه تغییر می‌کند

میدان گازی لویاتان در منطقه انحصاری اقتصادی رژیم صهیونیستی قرار دارد. مالک این میدان شرکت‌های شورون، گروه دِلِک و ریتو انرژی هستند، میدان گازی که معادلات انرژی در خاورمیانه را تغییر می‌دهد.