قیمت یارانه‌ای بنزین در ۱۴۰۳ تغییر نمی‌کند

قیمت یارانه‌ای بنزین در ۱۴۰۳ تغییر نمی‌کند

زنگنه، سخنگوی تلفیق برنامه هفتم توسعه گفته است: در برنامه هفتم مصوب کردیم که قیمت یارانه ای بنزین نباید تغییر بکند اما اینکه چقدر سهمیه یارانه در اختیار مردم قرار بگیرد دست دولت است.
نرخ بنزین تعیین تکلیف شد

نرخ بنزین تعیین تکلیف شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گقت: در برنامه هفتم توسعه تأکید داشتیم که دولت نباید نرخ بنزین یارانه‌ای را تغییر دهد.
وضعیت سهمیه بنزین مشخص شد؟

وضعیت سهمیه بنزین مشخص شد؟

کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه چند ماده از لایحه دولت را در ابتدای بررسی خود مسکوت گذاشته بود تا این موارد که بیشتر در حوزه‌های ارز و انرژی بودند، در کمیته مشترکی میان مجلس و دولت مطرح و برای ارائه در صحن مجلس نهایی شوند.
به دنبال گرفتن انحصار از شرکت ملی نفت هستیم

به دنبال گرفتن انحصار از شرکت ملی نفت هستیم

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، اعطای حق بهره برداری از میادین به صندوق توسعه ملی را باعث افزایش منابع صندوق دانست و گفت: ما به دنبال گرفتن انحصار از شرکت ملی نفت هستیم.