تولید متانول سبز برای سوخت کشتیرانی

تولید متانول سبز برای سوخت کشتیرانی

چند شرکت آمریکایی پیشگام در حوزه‌ انرژی‌های پاک تصمیم دارند با احداث واحدهای تولید متانول سبز، آن را به عنوان‌ سوخت کشتیرانی در سال‌های آتی به بازار عرضه کنند. مجموع تولید طرح‌های تعریف‌شده ۴.۴ میلیون تن در سال تخمین زده شده است.