سود غول‌های انرژی جهان کاهش یافت

سود غول‌های انرژی جهان کاهش یافت

کاهش قیمت نفت و گاز علاوه‌بر تاثیر بر اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت، بر سود شرکت‌های بزرگ نفتی همانند شل و توتال انرژی، نیز تاثیر منفی گذاشته است.