بازدهی سرمایه‌گذاری ال‌ان‌جی اولویت گروه اقتصادی صندوق‌ها است

بازدهی سرمایه‌گذاری ال‌ان‌جی اولویت گروه اقتصادی صندوق‌ها است

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: در پیشرفت فیزیکی طرح مایع‌سازی گاز ایران، نرخ بازدهی سرمایه برای سرمایه‌گذار اولویت دارد، از این‌ رو تعیین قیمت خوراک با IRR مناسب اقتصادی، طرح را توجیه‌پذیر می‌کند.