رتبه نخست قزوین در تولید انرژی تجدیدپذیر

رتبه نخست قزوین در تولید انرژی تجدیدپذیر

از مجموع ظرفیت ۹۲ هزار و ۵۵ مگاواتی تولید برق کشور، یکهزار و ۱۲۰ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های تجدیدپذیر است و استان قزوین با نصب ۱۷۰ مگاوات، رتبه اول را در بین استان‌های کشور دارد.