قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در روز

قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در روز

کارشناس حوزه انرژی گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده بنزین و گازوئیل و اختلاف ۱۰۰ برابری آن با بیرون مرز‌های کشورمان زمینه قاچاق ۲۰ میلیون لیتر سوخت گازوئیل و بنزین را در روز فراهم کرده است.